Wij gebruiken cookies voor een optimale gebruikerservaring. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'OK' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van cookies op weberseeds.nl Lees meer
OK

Privesfeer en gegevensbescherming

WeberSeeds, gevestigd aan Tentstraat 43a, 6291 BD Vaals is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

WeberSeeds
Tentstraat 43a
6291 BD Vaals
Nederland
Tel.: 0031 6 308 63625
E-Mail: info(a)weberseeds.nl
Website: https://weberseeds.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

WeberSeeds verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-E-mailadres
-Telefoonnummer
-Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@weberseeds.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WeberSeeds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- WeberSeeds verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

 

WeberSeeds neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WeberSeeds) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WeberSeeds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

 

WeberSeeds verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Betalingswijze kredietkaart: Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik van Stripe (kredietkaart) als betalingsverwerker. Op deze website heeft de controller componenten van Stripe geïntegreerd. Stripe is een online betalingsdienstaanbieder. Stripe maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te activeren of betalingen te ontvangen..

De werkmaatschappij van Stripe is Stripe, Inc. 185 Berry Street, Suite 550 San Francisco, CA 94107.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online-shop kiest voor "Creditcard" als betalingsmogelijkheid, worden de gegevens automatisch naar Stripe verzonden. Door voor deze betalingsmogelijkheid te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

De persoonlijke gegevens die met Stripe worden uitgewisseld zijn de aankoopsom en het e-mailadres, die beide nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt Stripe in dat geval ook andere persoonsgegevens indien er een rechtmatig belang bij de doorgifte bestaat.

De tussen Stripe en de betrokkene uitgewisselde persoonsgegevens worden door Stripe aan de economische agentschappen toegezonden. Deze doorgifte is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

Indien nodig zal Stripe persoonsgegevens doorgeven aan filialen en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens in de bestelling te verwerken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Stripe ten alle tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die overeenkomstig (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Stripe zijn te vinden op https://stripe.com/de/privacy/.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

WeberSeeds gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@weberseeds.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WeberSeeds zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. WeberSeeds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

WeberSeeds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@weberseeds.nl

WeberSeeds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

WeberSeeds verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WeberSeeds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.